telefoon 085-0499453

 

 

Meteen besparen op je vaste lasten?

Wij nemen contact met je op!

Wonen

Wij vergelijken voor jou de woonverzekeringen. Jij bespaart op je vaste lasten.

Heb je een koop- of huurwoning en heb je al jaren dezelfde woonverzekering? Dan betaal je waarschijnlijk ook al tijden te veel premie, omdat het elders veel goedkoper kan.  Van A naar Bespaar BV helpt je daarbij.

Woonverzekeringen vergelijken

Van A naar Bespaar BV vergelijkt ieder jaar je huidige woonverzekering met die van andere verzekeraars. Vervolgens komen we met één of meerdere goedkopere alternatieven die passen bij jouw wensen en situatie. Heb je bijvoorbeeld een koopwoning? Of heb je veel kostbare spullen in huis? Dan nemen we dit in de vergelijking mee.

Drie soorten woonverzekeringen

Een woonverzekering is niet wettelijk verplicht, maar zijn je huis en je spullen je dierbaar, dan is het afsluiten van een woonverzekering wel aan te raden. Onder een woonverzekering vallen drie soorten verzekeringen: opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

1 Opstalverzekering

Heb je een koopwoning, dan is het verstandig een opstalverzekering of woonhuisverzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van een hypotheek, ben je soms verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering sluit je af voor alles wat in en rondom je huis ‘vastzit’. Niet alleen behang, bad of houten vloer zijn verzekerd, maar ook de garage, rolluiken en zonnepanelen. Een opstalverzekering is hetzelfde als een woonhuisverzekering. Alle verplaatsbare spullen in je woning vallen onder de inboedelverzekering.

Soorten opstalverzekering

De standaard opstalverzekering dekt alleen schade veroorzaakt door brand, inclusief het blussen van brand (waterschade), blikseminslag en ontploffing. Daarnaast zijn er drie uitbreidingsmogelijkheden:

 • Uitgebreide opstalverzekering: biedt dekking tegen schade als gevolg brand, blikseminslag, aanrijding en aanvaring, ontploffing, rook, diefstal en (poging tot) inbraak, neerstortende vliegtuigen, storm (ten minste windkracht 7), vandalisme, waterschade, schade door scherven van ruiten en spiegels, omvallen van bomen, kranen en heistellingen.
 • Extra Uitgebreide opstalverzekering: vergoedt bovendien ook schroei-, zeng- en smeltschade; schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt; hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.
 • Allrisk opstalverzekering: de meest uitgebreide (all risk) opstalverzekering biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement. Hierbij gelden wel een aantal uitsluitingen. Hier moet je denken aan schade die ontstaat bij catastrofale gebeurtenissen, zoals schade door aardbevingen, overstromingen, molest (oorlogsgeweld), atoomkernreactie, schade aan de fundering van de woning en aan het glas. Schade aan de fundering en aan het glaswerk kunnen aanvullend verzekerd worden.


2 Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt alle spullen in je woning die je kunt verplaatsen. Denk hierbij aan de meubels, apparatuur en kleding. Maar ook paspoorten en sieraden die thuis liggen. Het maakt niet of je een woning gekocht of gehuurd hebt.

Soorten inboedelverzekering

De standaard inboedelverzekering dekt alleen schade veroorzaakt door brand, inclusief het blussen van brand (waterschade), blikseminslag en ontploffing. Daarnaast zijn er vier uitbreidingsmogelijkheden:

 • Brand- en inbraakverzekering: vergoedt naast brandschade ook schade als gevolg van inbraak.
 • Uitgebreide inboedelverzekering: vergoedt onvoorziene schade aan de meeste spullen in je woning, ontstaan door brand, blikseminslag, aanrijding en aanvaring, ontploffing, rook en roet, diefstal en (poging tot) inbraak, storm (ten minste windkracht 7), vandalisme, waterschade door bijvoorbeeld een lekkend waterbed of aquarium, schade door scherven van ruiten en spiegels, omvallen van bomen, kranen en heistellingen.
 • Extra uitgebreide inboedelverzekering: biedt daarnaast nog dekking bij schroei-zeng- en smeltschade; schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt; schade aan voedsel in diepvries en koelkast naar aanleiding van een stroomstoring; hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.
 • Allrisk inboedelverzekering: biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement.


Aanvullende verzekeringen

Je kunt je inboedelverzekering desgewenst uitbreiden met de volgende aanvullende verzekeringen:

 • Kostbaarhedenverzekering: in de meeste gevallen dekt de inboedelverzekering je kostbaarheden tot een bepaald bedrag. Met een aanvullende verzekering kun je dit bedrag verhogen.
 • Glasverzekering: dekt schade aan vensterglas in ramen en deuren om het licht door te laten.

 

Wat dekt een opstal- en inboedelverzekering niet?

Tenzij anders in de polis is aangegeven, valt schade als gevolg van opzet en roekeloosheid en schade bij catastrofale gebeurtenissen buiten de dekking. Wat betreft deze laatste, moet je denken aan schade door aardbevingen, overstromingen, molest (oorlogsgeweld) en atoomkernreacties.

Eigen risico

Bij een opstal- en inboedelverzekering geldt een eigen risico. Dit betekent dat je eerst dit bedrag zelf moet betalen, voordat je een vergoeding krijgt. Het verschilt per verzekeraar hoeveel dit is. Meestal ligt het tussen de € 100,- en € 500,-. Het is soms mogelijk om te kiezen voor geen eigen risico. Je betaalt dan wel meer premie.

3 Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de schade die je veroorzaakt aan de spullen van anderen door onzorgvuldig handelen. Je laat bijvoorbeeld de mobiel van iemand anders uit handen vallen of een gesprongen waterleiding veroorzaakt waterschade bij de onderburen. Schade die je aan je eigen spullen veroorzaakt of bij andere gezinsleden valt niet onder de dekking.

Wie zijn er meeverzekerd?

Meestal is iedereen in je gezinsverband meeverzekerd:

 • de verzekeringsnemer
 • je echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner
 • kinderen
 • in- of uitwonende studerende kinderen
 • inwonende ouders
 • logés
 • huispersoneel

 

Wat valt buiten de dekking ?

Er zijn schades die niet vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekering:

 • Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen (waar je een vaarbewijs voor nodig hebt) en luchtvaartuigen. Hiervoor moet je een aparte verzekering afsluiten.
 • Schade door opzet.
 • Materiële schade door iemand die meeverzekerd is op jouw polis.

 

Eigen risico

De meeste verzekeraars hebben standaard een eigen risico van € 0,-. Sommige verzekeraars hebben een standaard eigen risico van € 100,-. Als je kiest voor een hoger eigen risico, krijg je korting op je premie.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Menu