telefoon 085-0499453

Van A naar Bespaar BV beschermt jouw persoonlijke gegevens en privacy. In dit privacy statement kun je lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij jouw gegevens bewaren en gebruiken. Dit privacy statement is van toepassing op onze website www.vananaarbespaar.nl de diensten die wij, Van A naar Bespaar BV, aanbieden.

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij?

Jouw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer je onze website bezoekt, een persoonlijk account maakt op onze website, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals: je naam, je adres, telefoonnummer en e-mailadres. In het schema "overzicht verwerkingen" lees je welke gegevens wij verwerken.

Van A naar Bespaar BV houdt een dossier bij van iedere klant. Dit dossier bevat alléén relevante gegevens omtrent je pakket aan vaste lasten. We bewaren gegevens zoals je rekeningen, verbruiksgegevens en bespaarrapporten.

We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens bewaren; zoals je type browser, type computer en technische informatie van de manier waarop je contact maakt met onze website.

Waarom en hoe lang bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren en verwerken je persoonlijke gegevens ten behoeve van de bedrijfsvoering zoals het opmaken van een bespaarrapport, onze diensten te verbeteren en te beschermen, je persoonlijke account te beheren of om met je te kunnen communiceren. Soms zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken om je belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of privacy statement. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u via de e-mail of een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Van A naar Bespaar BV.  

Van A naar Bespaar BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. We zijn wel gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens alsmede de door Van A naar Bespaar BV verzamelde bijzondere persoonsgegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden je gegevens verwijderd en/of vernietigd.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Alleen noodzakelijke gegevens van jou worden gedeeld met verzekeraars, energie- en telecombedrijven indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden pas verstrekt nadat jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens niet delen met anderen. Alle partijen waarmee Van A naar Bespaar BV samenwerkt ten behoeve van data- en/of gegevensopslag en/of verwerken van gegevens voldoen aan de AVG wetgeving. Je data wordt dus volgens AVG wetgeving opgeslagen.

Ten behoeve van andere financiële producten zoals hypotheken, kredieten en pensioenen zal Van A naar Bespaar BV op jouw verzoek alléén NAW gegevens delen met derden.

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken wij je gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent een aantal ‘gewone’ grondslagen voor de bescherming van persoonsgegevens. Van A naar Bespaar BV beroept zich op de volgende drie ‘gewone’ grondslagen:

1a. Toestemming van de betrokken persoon.

1b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de een overeenkomst. 

1c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 

Wij vragen vooraf altijd je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij vragen hierbij alleen naar de gegevens welke voor ons noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die jij met Van A naar Bespaar BV sluit. Verder is Van A naar Bespaar BV wettelijk verplicht om bepaalde bijzondere persoonsgegevens bij je op te vragen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Van A naar Bespaar BV verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over je gezondheid, je strafrechtelijk verleden of je burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met jouw toestemming en alleen als het noodzakelijk is oor onze dienstverlening.

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld autoverzekeringen of zorgverzekeringen heeft Van A naar Bespaar gegevens van jou nodig omtrent je geslacht en je gezondheid.

Veel verzekeraars willen weten of je in de afgelopen 8 jaar in aanraking bent geweest met politie en/of justitie. Van A naar Bespaar BV is genoodzaakt om dit bij je na te vragen. Deze gegevens vallen onder strafrechtelijke gegevens. Van A naar Bespaar beroept zich op de volgende grondslag voor de verwerking van 'bijzondere' gegevens:

2. De verwerking is toegestaan bij nationaal recht. 

Hieronder vind je het overzicht van gegevensverwerking. Hierin kun je precies lezen welke persoonsgegevens wij van je vragen, met welk doel wij dit doen, waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens worden gedeeld.

Overzicht verwerkingen:

Welke persoonsgegevens verwerkt Van A naar Bespaar?

Wat is het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens?

Waar komen deze gegevens vandaan?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Grondslag

Voorletters, voornaam en achternaam

alle overeenkomsten

inventarisatie

En, Ve, Te, Fi

1a, 1b, 1c

Adres

alle overeenkomsten

inventarisatie

En, Ve, Te, Fi

1a, 1b, 1c

Postcode en woonplaats

alle overeenkomsten

inventarisatie

En, Ve, Te, Fi

1a, 1b, 1c

Telefoonnummer

alle overeenkomsten

inventarisatie

En, Ve, Te, Fi

1a, 1b, 1c

Emailadres

alle overeenkomsten

inventarisatie

En, Ve, Te

1a, 1b, 1c

Geslacht

alle overeenkomsten

inventarisatie

En, Ve, Te

1a, 1b, 1c

Nationaliteit

alle verzekeringen

inventarisatie

En, Ve, Te

1a, 1b, 1c

BSN/Sofi-nummer

zorgverzekering

inventarisatie

Ve-z

1a, 1b, 1c

Bankrekeningnummer

alle overeenkomsten

inventarisatie

En, Ve, Te

1a, 1b, 1c

Gezinssituatie

alle verzekeringen

inventarisatie

Ve

1a, 1b, 1c

Inwonende kinderen

alle verzekeringen

inventarisatie

Ve

1a, 1b, 1c

Netto maandinkomen kostwinner

woonhuisverzekeringen

inventarisatie

Ve-w

1a, 1b, 1c

Strafrechtelijke gegevens

alle verzekeringen

inventarisatie

Ve

2

Gezondheid

Verzekeringen m.b.t. gemotoriseerd vervoer en zorgverzekering

inventarisatie

Ve-gm, Ve-z

2

Kenteken vervoermiddel(en)

Verzekeringen m.b.t. gemotoriseerd vervoer

inventarisatie

Ve-gm

1a,1b,1c

 

‘Gewone’ grondslagen:

1a. Toestemming van de betrokken persoon.

1b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

1c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

‘Bijzondere’ grondslagen:

2. De verwerking is toegestaan bij nationaal recht. 

Afkortingen informatiedeling:

En-Energieaanbieder, Ve-Verzekeraars, Te-Telecomaanbieders, Fi-Financiële instelling, Ve-gm Verzekeraar Gemotoriseerd vervoer, Ve-w Verzekeraar woonhuis, Ve-z Verzekeraar Zorg.

Hoe beschermen wij jouw persoonlijke gegevens?

Van A naar Bespaar BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Van A naar Bespaar BV doet er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met een Secure Sockets Layer (SSL) certificaat. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

Iedere persoon die bij Van A naar Bespaar BV toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe kan in mijn persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen?

Je gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar en kunnen op jouw verzoek worden gewijzigd, verwijderd of worden overgedragen aan een derde partij. Een wijziging of verwijdering gebeurt in principe binnen één week nadat Van A naar Bespaar BV jouw verzoek heeft ontvangen. Verder is het zo dat je persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet hun functie toegang toe moeten hebben.

Je kan je persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen door ons een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. Een cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Met cookies kan onze website je herkennen wanneer je ons weer bezoekt. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. Als je geen cookies wilt ontvangen kan je in je browser je instellingen veranderen en cookies verwijderen. Let wel op: onze website werkt dan minder goed.

Links

Op www.vananaarbespaar.nl tref je links aan naar andere websites. Deze websites zijn uiterst zorgvuldig geselecteerd. Van A naar Bespaar BV draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Je kunt het privacy statement van de websites die je bezoekt, indien aanwezig, lezen op de betreffende websites.

Wijzigingen aan deze privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement indien nodig bijwerken. Als we een grote verandering aanbrengen in het privacy statement, zullen we dit op onze website vermelden en sturen wij je een e-mail.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Van A naar Bespaar BV 
Het Wilgert 55,
7214 AT Epse 
Telefoon: 085-0499453
www.vananaarbespaar.nl                                                                                                                                                   
KvK 69321760

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Menu